Новини от Югозападна България!|понеделник, май 21, 2018
Вие разглеждате Home » Благоевград » Общество » 13% безработица отчете Бюро по труда-Кюстендил

13% безработица отчете Бюро по труда-Кюстендил 

buro po truda

3458 души е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил през декември 2015 г. Равнището на безработица -/13%/. В сравнение с ноември, безработните са се увеличили с 31 лица /0.1%/, а равнището на безработица се е увеличило с 0.1 пункта.

В община Кюстендил 3293 души са регистрираните безработни,равнището на безработица -12.8%. В община Невестино – 121 лица и равнище на безработица – 19.6% и община Трекляно – 44 лица и равнище на безработица – 24.4%.

Структурата на регистрираните безработни по професионален признак показва следните данни:с работническа професия 659 лица /19.1%/ от общо регистрираните, специалисти – 747 лица /21.6%/, без специалност и професия 2052 лица /59.3%/ от общо регистрираните.

Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната:

с висше образование 307 лица /8.9%/,със средно образование са регистрирани 260 души или /7.5%/; със средно специално и професионално образование 1072 души или /31%/;с основно са регистрирани 402 лица или /11.6%/ и с начално образование -1417 души /41%/.

Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на месец декември : 1846 са жени /53.4%/, 218 са лицата с намалена трудоспособност /6.3%/, 559 са младежите до 29 години /16.2%/, 1271 са лицата над 50-годишна възраст /36.8%/ и 1669 са регистрираните продължително безработни лица /48.3%/ от общо регистрираните.

Входящият поток през месец декември обхваща 255 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 224 лица.

Добави коментар