Новини от Югозападна България!|вторник, май 22, 2018
Вие разглеждате Home » Без категория » Съдът глоби ВиК Петрич за опасна вода, пълна с ешерихия коли и „колиформи”

Съдът глоби ВиК Петрич за опасна вода, пълна с ешерихия коли и „колиформи” 

4a6a

Резултатите от взети проби категорични: Силно завишаване на опасни бактерии във водата

Петричкият районен съд наложи имуществена санкция на „ВИК” ЕООД – Петрич, в размер на 5000 лв. за качеството на водата, предназначена за питейно –битови нужди. Решението на съда е съобразено с извършени няколко проби на водата от РЗИ-Благоевград, в изпълнение на контролните си правомощия по Закона за водите. Това ставало ежеседмично.

Така на 30.03.2015 година били взети проби от водата за питейно–битови цели от водопроводната мрежа, стопанисвана от „ВИК” ЕООД на централен водоизточник за гр. Петрич. Вземаното на пробите било извършено от пункт ”Пицария ”Пуерто Рико” и пункт „Автогара”. Резултатите от извършения микробиологичен анализ на пробите показали отклонения от нормативните изисквания за качеството на питейната вода, получили регламентация в Наредба №9 от 16 март 2001 година за качеството на водата.
В пробите от пункт”Пицария „Пуерто Рико”били установени „колиформи” 80/100см3, при норма 0/100смз и” ешерихия коли”60/100смз, при норма0/100см3. Пробите в пункт”Автогара”били подобни на пробите от първия пункт. На 14.04.2015 год. Били взети повторно проби от водата за питейно–битови, като инспектиращите този път включили и трети пункт – „Гимназия”. Както и при първите измервания и този дал шокиращ резултат, с превишаване на нормите на „ешерихия коли„ и „колиформи”.

От пункт „Гимназия„ микробиологичният анализ отчел следните резултати: ”колиформи” 200/100см3при норма 0/100см3, и „ешерихия коли” 6/100см3, при норма 0/100см3. На 27.04.2015 година било осъществено за трети път вземане на проби от водата, която петричани пият от чешмите си. В протоколите от контрол на водите били описани резултатите от извършените изследвания, а в сертификатите към тях било отразено несъответствието на резултатите с изискванията на Нарадба №9 от 16.03.2001год. за качеството на водата, предназначена за питейно–битови нужди.

С покана изх. №5088/11.05.2015г. адресирана до „ВИК”ЕООД и получена на 14.05.2015 година, законният представител на дружеството е бил поканен да се яви в три дневен срок в сградата на РЗИ-Благоевград, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/. Такъв не се явил. Така на 26.05.2015година свидетелката Петя Стоянова съставила против „ВИК „ЕООД АУАН с №45от същата дата в отсъствието на нарушителя и в присъствието на свидетелката Елена Стойкова.

Последната имала качеството единствено на свидетел при съставянето на акта. Той е в размер на 5000лв. Актът бил връчен на 09.06.2015 година на управителя на водното дружество Илиян Ушев. Днес районен съд Петрич потвърди наказателното постановление 045/13.10.2015 година, издадено от директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, с което на „ВИК” ЕООД, Петрич е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв. за нарушения по чл. 48, ал. 2, т. 1ЗВи Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Решението подлежи на касационно обжалване от страните по делото пред Административен съд – Благоевград в 14–дневен срок.

Добави коментар