Новини от Югозападна България!|четвъртък, май 24, 2018
Вие разглеждате Home » Благоевград » Общество » Удължават срока за специалните стипендии

Удължават срока за специалните стипендии 

swu

Допълнителни средства за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии за студентите във всички специалности, редовна форма на обучение ще бъдат отпуснати, информират от пресцентъра на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Това решение взе Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като кандидатстването и класирането на студентите ще се извърши съгласно досегашните правила. Срокът на проект „Студентски стипендии“– III фаза е удължен до края на годината.

Онлайн кампанията за кандидатстване започна и всички студенти, които отговарят на изискванията, могат да подават своите документи от днес. Подаването на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи от студентите във висшите училища започва на 26 октомври.

Подаването на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта от студентите приключва на 12 ноември в 23:59 часа, а подаването на формулярите за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища приключва на 17 ноември в 17:00 часа.

В тази кампания първокурсниците бакалаври и магистри нямат право да кандидатстват. Студентите от всички останали курсове от редовна форма на обучение, които са положили успешно всичките си семестриални изпити до момента и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4, могат да участват в класирането. Размерът на месечната стипендия за успех е 120 лева, а на специалната стипендия-200 лева.

Добави коментар